Sumarizace aktualit za rok 2020
1.1.2020 00:01

Sumarizace aktualit za rok 2020

11.12.2020 - Na Základní škole Školní v Kaplici jsme provedli další etapu z postupné výměny neúsporného zářivkového osvětlení. Tentokráte jsme se zaměřili na školní družinu a sborovnu. Vytvořili jsme tak díky našim LED OsamLIGHT svítidlům optimální světelné podmínky jak pro práci učitelského sboru, tak i pro hru a rozvoj našich nejmenších.

 

11.11.2020 - Zavítali jsme do další krajské nemocnice, tentokráte té v Písku. Zde nás očekávala výměna stávájícího zářivkového osvětlení v celé budově ředitelství nemocnice. Kancelářské prostory jsme osadili našimi LED svítidly OsamLIGHT, které díky své konstrukci a difuzoru snižují hodnotu UGR (nežádoucí oslnění) pod hodnotu 16. Tento parametr má velice pozitivní vliv na snížení únavy zraku při výkonu kancelářských prací.

Na hlavní chodě jsme zbudovali podhled z minerálních kazet, který nám umožnil zakrýt stávající rozvody a nedokonalosti stropu. Tento podhled jsme osadili LED OsamPanel 60x60cm, který je pro tento typ stropu jako stvořený.

 

22.10.2020 - Po nějakém čase jsme se opět vrátili do Nemocnice Strakonice. Tentokráte na nás čekal úkol v podobě kompletní výměny venkovního osvětlení. Stávající různorodý mix venkovních svítidel jsme sjednotili do jednotného stylu a neúsporné sodíkové výbojky jsme nahradili LED svítidly OsamSTREET Gline a OsamSTREET Sline s inteligentním řízením. Řídící jednotku jsme naprogramovali tak, aby v časech zvýšeného pohybu v areálu nemocnice svítidla svítila maximální intenzitou a naopak v časech hluboké noci svoji intenzitu snížila. Tím jsme dosáhli nejen větší úspory na příkonu, ale zároveň snížili úrověň rušivého světla v nočních hodinách.

Další obrovskou výhodou našich svítidel oproti původním je i to, že díky své konstrukci a použitým čočkám vyzařují světlo pouze v požadovaném směru a úhlu, tedy na komunikace a jiné důležité body. 
Původní svítidla svítila všemi směry a proto byla neefektivní a způsobovala nežádoucí světelný smog. Věříme, že zejména pacienti na lůžkových odděleních tuto změnu ocení.

 

14.10.2020 - Realizujeme výměnu veřejného osvětlení ve městě Kaplice. Nahrazením sodíkových výbojek za úsporná LED svítidla OsamSTREET Sline jsme dosáhli velké úspory na příkonu a zároveň zlepšili osvětlení a bezpečnost na chodnících a pozemních komunikacích. Pro uvedená svítidla jsme po domluvě s investorem zvolili teplotu chromatičnosti 2700 K, která nemá nepříznivý vliv spánek a biologické procesy lidí i zvířat.

 

9.10.2020 - Pracujeme na kompletní výměně svítidel v sídle společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jedná se o více než 400 ks světelných bodů v kancelářích a společných prostorách adminstrativní budovy v Českých Budějovicích. Cílem realizace je úspora elektrické energie a zlepšení kvality světla. 

 

12.9.2020 - Zahájili jsme práce spojené s výměnou svítidel společných prostor v budovách Nemocnice Strakonice a.s. Jedná se o výměnu zářivkých svítidel za LED svítidla OsamPANEL. Díky efektivitě nových LED svítidel dojde i k optimalizaci a snížení počtu světelných bodů, při splnění potřebných parametrů. Příkon soustavy pak klesne o více než 60 %

 

9.9.2020 - V Jílovicích proběhla přes prázdniny kompletní rekonstrukce místní mateřské školy. Světelný projekt, který jsme zpracovali před samotným začátkem přestavby, jsme konečně mohli po dokončení všech stavebních prací uvést v realitu.

Díky našim LED svítidlům OsamLIGHT jsme zajistili pro naše nejmenší vhodné světelné podmínky pro jejich hru, získávání dovedností a správný rozvoj.

Pro splnění všech požadavků požární bezpečnosti jsme všechny únikové cesty a východy osadili nouzovými svítidly.

 

3.9.2020 - V budově městského úřadu v Kaplici jsme provedli první etapu modernizace osvětlení. Původní zářivková svítidla byla již za hranou životnosti a jejich plastové kryty se již rozpadaly.

Kanceláře jsme osadili na míru vyrobenými svítidly OsamLIGHT Qline a OsamLIGHT Look. Díky tomuto řešení jsme dokázali efektivně nasvítit problematické podkrovní prostory (zkosené stropy a přiznané i nepřiznané trámy).

Chodby jsme osvítili LED svítidly OsamLIGHT round, která přinášejí při výrazné úspoře elektrické energie daleko větší světelný komfort ve společných prostorách.

 

21.08.2020 - Nový školní rok je za dveřmi. Do konce prázdnin stihneme ještě rekonstrukci osvětlení tělocvičny na základní škole v Kájově. Žáci si tak budou moci hned od prvních zářijových dnů užít nová LED svítidla OsamHIGHBAY 100 W s optikou proti oslnění. Nahrazujeme zastaralá, výbojková svítidla s příkonem 250 W, která jsou pro mnohé sporty nevyhovující - volejbal, badminton, apod. 

 

14.08.2020 - Využili jsme pravidelné, letní celozávodní odstávky k rekonstrukci světelné soustavy ve výrobní společnosti Zambelli - technik spol. s r.o. 

Díky vysoké efektivitě LED svítidel OsamHIGHBAY Nline jsme snížili počet svítidel centrálního osvětlení téměř o polovinu, zároveň jsem navýšli intenzitu světla k 750 luxům. Centrální osvětlení pak spolu s lokálním zaručuje vysokou kvalitu světla pro kontrolu kvality a skvělý světelný komfort pro zaměstnance

Díky efektivnímu systému nového osvětlení pak zákazník uspoří téměř 70 % nákladů na spotřebu elektrické energie světelné soustavy.

 

12.08.2020 - Připravujeme se na realizaci výměny interiérových svítidel společných prostor ve strakonické nemocnici. Technicky zastaralá a nevyhovující zářivková svítidla budeme nahrazovat moderními LED svítidly OsamPANEL. Výměnou dosáhneme úspory elektrické energie převyšující 60 %, snížení nákladů na údržbu světelné soustavy a také bezpečného nasvícení chodeb a vestibulů. 

 

03.08.2020 - Pracujeme na instalaci osvětlení v administrativní budově Kooperativy. K dosažení optimální rovnoměrnosti a intenzity osvětlení v kancelářích nahrazujeme nevyhovující zářivková svítidla našimi LED svítidly OsamLIGHT. Chodby, schodiště a ostatní technické a zázemí osazujeme LED svítidly OsamLIGHT round.

Jedná se o již druhou budovu Kooperativy, kde realizujeme kompletní výměnu osvětlení. Spolupráce si velmi vážíme a těšíme se na další společné projekty.

 

23.07.2020 - Uspěli jsme výběrového řízení na výměnu osvětlení ve výrobní hale a centrálním skladu významné společnosti CENTROPEN a.s. Dačice. Budova projde velkou rekonstrukcí včetně zateplení. Bude nám velkým potěšením nově zrekonstruované prostory řádně nasvítit a připravit optimální světelné podmínky pro jednotlivá pracoviště. Na základě světelně technického projektu budeme prostory osazovat LED svítidly OsamHIGHBAY Nline a OsamLIGHT Steel.

Nejedná se o naši první spolupráci se společností CENTROPEN. Máme za sebou již několik etap výměny osvětlení a pevně věříme, že tato etapa není poslední.

Vážíme si dlouhodobé spolupráce. 

 

19.06.2020 - Na zimním stadionu v Soběslavi jsme provedli výměnu zastaralých a neefektivních 400W svítidel za moderní a úsporná svítidla OsamHIGHBAY Nline 150 W. Výrazně jsme tak navýšili kvalitu světla pro hokejová utkání a krasobruslení a zároveň jsme dosáhli na úsporu elektrické energie převyšující 60 %. 

 

17.06.2020 - V rámci dlouhodobé spolupráce s nemocnicí v Českém Krumlově pracujeme na rozsáhlé rekonstrukci pavilonu bývalého ředitelství. Budova prochází výraznou změnou a s tím je mimo jiné spojena i rekonstrukce kabelové sítě a osvětlení. Budoucí LDN tak rozsvítíme pomocí našich LED svítidel OsamLIGHT, OsamLIGHT round a OsamPANEL. Pracujeme také na dodávce nouzových svítidel (vč. systému), které budou mít vzdálený přístup z PC energetika nemocnice a automatické testování. Celkový objem dodávky LED svítidel převyšuje 800 ks

 

15.06.2020 - Spolupracujeme s městem Český Krumlov na výstavbě cyklostezky. V několika etapách dodáváme na cyklostezku naše LED svítidla OsamSTREET Sline. 

 

11.06.2020 - Na ZŠ Planá nad Lužnicí máme za sebou výměnu osvětlení na chodbách, šatnách a vybraných třídách. Na tuto instalaci jsme použili dva typy svítidel - LED OsamLIGHT a LED OsamPANEL, přičemž jsme tyto panely přisadili ke stropu do eloxovaného hliníkového rámu. 

 

26.05.2020 - Ze školních institucí nesmíme zapomenout zmínit PC učebnu na SOŠ a SOU Kaplice, která se pod našima rukama změnila k nepoznání. Demontovali jsme letité a nevzhledné sololitové obložení stěn a stropu, které jsme nahradili sádrokartonovým obložením a kazetovým stropem. Osazením LED podhledovými svítidly OsamPANEL jsme dosáhli rovnoměrného osvětlení vyhovující ČSN.

 

18.05.2020 - Kompletní výměnu svítidel jsme provedli v budově městského úřadu Blatná, kde jsme na místo vysloužilých zářivkových svítidel nainstalovali do kanceláří a společných prostor naše úsporná LED OsamLIGHT svítidla. Reprezentativní místnosti jsme osadili LED svítidly OsamLIGHT Qline s bezdrátovým ovládáním - možnost stmívání a změny teploty chromatičnosti. 

 

15.05.2020 - V budově základní školy Jílovice jsme provedli kompletní výměnu světelných zdrojů ve všech třídách, sborovnách, kabinetech, společných prostorách, v kuchyni a jídelně. Bylo dosaženo značné úspory nákladů za elektrickou energii při výrazném zlepšení světelných podmínek nejen pro žáky, ale i pro všechny zaměstnance školy.

 

05.05.2020 - Zemědělská družstva jsou našimi častými zákazníky. Poslední realizace proběhla v dubnu v kraji Vysočina v ZD Častrov, kde jsme vyměnili stará zářivková svítidla za naše LED svítidla OsamLIGHT Gline, která jsou odolná vůči chemickým vlivům. Díky vypracované světelně-technické studii bylo dosaženo optimálního rozložení světla, které je pořebné k nastartování správných biologických procesů pro tvorbu mléka u hovězího dobytka. 

 

31.03.2020 - Na konci března jsme dokončili část výměny osvětlení na ZŠ Sedlice, kde jsme použili naše svítidla OsamLIGHT. Ve spolupráci budeme pokračovat i nadále, z čehož máme velkou radost, že i zde pomáháme šetřit zákazníkovi náklady na energie a zároveň pomáháme životnímu prostředí.

 

19.03.2020 - Ve výrobní společnosti Bentex Automotive jsme úspěšně dokončili realizaci výměny světelných zdrojů ve výrobních halách, technickém zázemí a administrativní části. Vzhledem k rozsahu realizace (dodáno bylo více jak 800 ks LED svítidel OsamLIGHT a OsamLIGHT Industry) dosáhne tento projekt návratnosti investice za měně než 2 roky. Kromě úspory elektrické energie bylo cílem realizace navýšení intenzity světla - pro splnění hygienických norem (>500 lx). 

 

10.03.2020 - Na gynekologicko-porodnickém oddělení v písecké nemocnici jsme kompletně zrekonstruovali strop na chodbě do sádrokartonového podhledu, do kterého jsme osadili naše LED podhledová svítidla OsamPANEL 600x600mm 40 W. Dále jsme vyměnili již nevyhovující a neefektivní svítidla za moderní LED svítidla OsamLIGHT Round ve všech pokojích, sesternách, vyšetřovnách a šatnách personálu.

 

25.02.2020 - Provedli jsme výměnu osvětlení ve výrobních, skladovacích a administrativních prostorech společnosti Strojírna Vimperk. Bylo dosaženo výrazných úspor nákladů na elektrickou energii (>60 %) a zároveň došlo ke zlepšení světelných podmínek. Realizace byla provedena dle světelně-technické studie, která byla vypracovaná jako součást cenové nabídky. Dodáno bylo více jak 500 ks LED svítidel. 

 

10.01.2020 - Na přelomu roku jsme nezaháleli a instalovali jsme naše úsporná LED svítidla OsamLIGHT a OsamLIGHT Round ve společných prostorách a kancelářích Jihočeské filharmonie. Výměnou došlo k výraznému zvýšení světelného komfortu a zároveň je dosaženo na více než 50% úspory na elektrické energii. 

 

1.1.2020 - Všem našim zákazníkům, spolupracovníkům, zaměstnancům a přátelům přejeme krásný a úspěšný rok 2020 :-)

Team OSAM

 

Přihlášení uživatele